Flor Novoneyra                 

 

☞  Ampliar cada imagen con el cursor para recorrer los cuadros.

 

nunca eu fun como te amonunca fui como te amo • I was never the way I love you
Mixta sobre cartón / 58,8 x 49,5 / 2015-2017

 

tan perto o canto cando che mirotan cerca el canto cuando te miro • so close the song when I look at you
Mixta sobre cartón / 2015-2017 / 58,8 x 49,5 cm

 

os fius / da auga / técense cos fius do soño que eu soño los hilos / del agua / se tejen con los hilos del sueño que yo sueño • the threads / of water / are woven with the threads of the sleep that I dream
Mixta sobre cartón / 2015-2017 / 119 x 74,5 cm


son o home que pode e atura ser home / i anque sei que no teño máis que esta vida / teimo algo que desminta a seguranza de que todo está perdido soy el hombre que puede y soporta ser hombre / y aunque sé que no tengo más que esta vida / insisto en algo que desmienta la seguridad de que todo está perdido • I’m the man who can be and puts up with being a man / and although I know I only have this life / I insist on something that refutes the certainty that all is lost
Mixta sobre cartón / 2015-2017 / 119 x 261 cm

 

biquei súa tristura i atopei os labios / na aperta prendémolo Mundobesé su tristeza y encontré los labios / en el abrazo prendimos el Mundo • I kissed her sadness and found her lips / in the embrace we seized the World
Mixta sobre cartón / 2015-2017 / 75 x 119 cm

 

agardar ós que volvan agardar outra hora agardar agardar / sin ningúa certeza e con seguranzaaguardar a los que vuelvan aguardar otra hora aguardar aguardar / sin ninguna certeza y con seguridad • wait for those who return wait another hour wait wait / without certainty and with certainty
Mixta sobre cartón / 2015-2017 / 116,4 x 195,5 cm

 

paxaros voando / o ámeto do canto // cada sitio / ten un camiño / que non vai / máis alápájaros volando / el ámbito del canto // cada sitio / tiene un camino / que no va / más allá • birds flying / the ambit of song // each place / has a path / that doesn’t go / beyond
Mixta sobre cartón / 2015-2017 / 119 x 75 cm

 

pasa o sol lene / sobor do souto quedo que afonda / na morte longa / como se il non fora / o Pai Sol...pasa el sol leve / sobre el soto quieto que ahonda / en la muerte larga / como si él no fuese / el Padre Sol... • the soft sun passes /over the still copse that sinks / into a long death / as if it wasn’t / the Father Sun...
Mixta sobre cartón / 2015-2017 / 149,5 x 119 cm

 

sólo pro aire no serán / íbame eu de vagariño / cara a Cernada cara o Pumar / polo Camiño do Biduido / polo Camiño do Bolosal...sólo para el aire en las tardes / yo me iba lentamente / hacia A Cernada cara O Pumar / por O Camiño de Biduido / por O Camiño do Bolosal... • only for the air at sunsets / I left haltingly / towards A Cernada towards O Pumar / along O Camiño de Biduido / along O Camiño do Bolosal...
Mixta sobre cartón / 2015-2017 / 119 x 150 cm

 

cai a neve polvoriñacae la nieve en polvo • it falls oh powdery snow
Mixta sobre cartón / 2015-2017 / 59 x 49,5 cm

 

flores de maio / nevando dos mazairos / pre que un quede inda máis quedo / que ollándovos no altoflores de mayo / nevando de los manzanos / para que uno quede aún más quieto / que mirándoos en lo alto • flowers of May / snowing from the apple trees / so that one stays even stiller / that looking at you up high
Mixta sobre cartón / 2015-2017 / 75 x 119 cm

 

o cor sabe a inseguranza de todo / i en vano nos agouxamosel corazón sabe la inseguridad de todo / y en vano nos arropamos en el desamparo • the heart knows the uncertainty of it all / and in vain we take shelter
Mixta sobre cartón / 2015-2017 / 72,5 x 157 cm

 

canta o cuco cala e canta / dos castiñeiros do val. / pasa o tempo e non di nada / e volta o cuco a cantarcanta el cuco calla y canta / desde los castaños del valle. / pasa el tiempo y nada dice / y vuelve el cuco a cantar • the cuckoo sings stops and sings / from the valley’s chestnuts. / time passes and says nothing / and again the cuckoo sings
Mixta sobre cartón / 2015-2017 / 75 x 119 cm

 

deiteime na herba / cas maus nas meixelas me acosté en la hierba / con las manos en las mejillas • I lay down on the grass / with my hands on my cheeks
Mixta sobre cartón / 2015-2017 / 114 x 53 cm

 

e por qué me queixo? / por qué un poema verdadeiro sempre é triste?... y por qué me quejo? por qué un poema verdadero siempre es triste?... • and why do I complain? why is a true poem always sad?...
Mixta sobre cartón / 2015-2017 / 200 x 200 cm

 

Mandeo inorde ó son da noite / as ondas do río devalaban lenes / levando as barcas soltas pro infindo do mar i a noite...Mandeo suave al sonido de la noche / las ondas del río descendían lentas / llevando las barcas sueltas hacia el infinito del mar y la noche... • Mandeo, softly, to the sound of night! / the waves of the river were softly lapping / bobbing the boats thru infinities of sea and night...

cando o viño roxo que non perde a coor no cor / xa non abondaba á nosa sede / chegámolos beizos a vasos máis fondos...cuando el vino rojo que no pierde el color en el corazón / ya no colmaba nuestra sed / acercamos los labios a vasos más hondos... • when the red wine that doesn’t lose colour in the heart / no longer quenched our thirst / we brought our lips to deeper glasses...
Mixta sobre cartón y madera / 196,5 x 196,5 cm cada pieza / 2015-2017

 

 

                                                              

 

 

 
© www.antonlamazares.com